🔸کد:91🔸

دید: غربی

✔️ 3 طبقه
✔️ 26 متری
✔️ تک واحدی
✔️ آشپزخانه Mdf
✔️ نما سنگ
✅ سن: 10 ساله


💰قیمت: 210 میلیون تومان مقطوع

توجه داشته باشید که: تمام قیمت های اعلام شده ، قابل مذاکره می باشند.


🔸کد:91🔸

تلفن :   محمدی  09384190800  ، 09217470322
Telegram: @Reza_Home
www.instagram.com/mynewhome.ir